Máy phát điện Doosan 700 kva
Stato máy phát điện Doosan 700 kvaBảng điều khiển máy phát điện Doosan 700 kvaRoto máy phát điện Doosan 700 kva

Sửa chữa máy phát điện Doosan 700 kva

 • Giá thị trường: Liên hệ
  ĐẶT MUA

  Mô tả sản phẩm

  Sửa chữa máy phát điện với các ca khó đòi hỏi cần có kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu. Máy phát điện Bảo Sơn đã phục hồi khớp nối cho máy phát điện Doosan 700 kva . sau khi bên cung cấp đã hoàn toàn bó tay. Chúng tôi đã dùng kinh nghiệm và đội ngũ nhân sự lành nghề phục hồi thành công khớp nối.

  Máy phát điện Doosan 700 kva

  Máy phát điện Doosan 700 kva

  Máy phát điện Doosan 700 kva khi tháo khớp nối

  Máy phát điện Doosan 700 kva khi tháo khớp nối

  Mặt trong khớp nối máy phát điện Doosan 700 kva

  Mặt trong khớp nối máy phát điện Doosan 700 kva

  Mặt ngoài khớp nối máy phát điện Doosan 700 kva

  Mặt ngoài khớp nối máy phát điện Doosan 700 kva

  Bảng điều khiển máy phát điện Doosan 700 kva

  Bảng điều khiển máy phát điện Doosan 700 kva

  Đầu khớp nối máy phát điện Doosan 700 kva

  Đầu khớp nối máy phát điện Doosan 700 kva

  Roto máy phát điện Doosan 700 kva

  Roto máy phát điện Doosan 700 kva

  Stato máy phát điện Doosan 700 kva

  Stato máy phát điện Doosan 700 kva

  Phục hồi khớp nối máy phát điện Doosan 700 kva

  Phục hồi khớp nối máy phát điện Doosan 700 kva

  Bảng điều khiển máy phát điện Doosan 700 kva sau khi phục hồi khớp nối

  Bảng điều khiển máy phát điện Doosan 700 kva sau khi phục hồi khớp nối

  Sau khi phục hồi khớp nối, máy phát điện Doosan 700 kva hoạt động bình thường. Đây là thành công đánh dấu năng lực CBCNV của chúng tôi trong dịch vụ sửa chữa máy phát điện.